Produkty

Jedno i wielomodułowe urządzenia dylatacyjne B2W

Modułowe urządzenia dylatacyjne B2W

 

Przeznaczone są do stosowania pod wszystkimi kategoriami ruchu pojazdów (w tym KR7) i we wszystkich typach obiektów mostowych (drogowych, pieszych i kolejowych). Zapewniają wieloletnią trwałość przy najbardziej intensywnej eksploatacji. Są urządzeniami szczelnymi, dostosowanymi do geometrii obiektu mostowego oraz indywidualnych wymagań klienta. Charakteryzują się łatwym i szybkim montażem.

Na dodatek, warto powiedzieć, że dylatacja modułowa jest rozwiązaniem pomagającym w poprawieniu komfortu podróżowaniu po mostach, a dodatkowo, wpływa ona również pozytywnie na ochronę mostu przed negatywnymi skutkami termicznych deformacji, które odbywają się w momencie, gdy dochodzi do zmiany temperatury na zewnątrz. Co więcej, najlepsze dylatacje mostowe modułowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu szczelności mostu.

powrót
Budowa

Z czego zbudowane są dylatacje modułowe?

Modułowe urządzenia dylatacyjne B2W złożone są z stalowych profili dylatacyjnych, kątowników, blach węzłowych oraz zakotwienia. Przestrzeń między sąsiednimi profilami dylatacyjnymi wypełniana jest przez elastomerowe wkładki uszczelniające mocowane za pomocą aluminiowych listew dociskowych. 

W przypadku wielomodułowych urządzeń dylatacyjnych B2W pośrednie profile dylatacyjne podparte są na mechanizmie nożycowym, zapewniającym równomierny rozstaw modułów w trakcie eksploatacji.

Urządzenia B2W dostosowane są do profilu poprzecznego jezdni i chodników w miejscu szczeliny dylatacyjnej. Długość jednego urządzenia modułowego może wynosić nawet 30 m. Na życzenie klienta urządzenie może być montowane w odcinkach, przez co możliwe jest uzyskanie większych długości urządzenia lub wykonywanie montażu w etapach (dotyczy urządzeń jednomodułowych). Dylatacje modułowe to zdecydowanie jedna z najlepszych opcji, która wykorzystywana jest zarówno w trakcie remontów konstrukcji, jak i podczas budowy nowych mostów.

Przesuwy

Urządzenia dylatacyjne B2W w zależności od zakresu przesuwu dzielimy na jednomodułowe (1S) i wielomodułowe (2S – 9S). Każdy z modułów występuje w jednym z trzech typów:

  • typ 80 – o przesuwie ±40 mm,
  • typ 100 – o przesuwie ±50 mm obowiązkowo wyposażony w nakładki wyciszające,
  • typ 150 – o przesuwie ±75 mm obowiązkowo wyposażony w płytę zabezpieczającą.
Liczba modułów Urządzenia B2W typu 80 Urządzenia B2W typu 100 Urządzenia B2W typu 150
Oznaczenie Maksymalny przesuw
[mm]
Oznaczenie Maksymalny przesuw
[mm]
Oznaczenie
Maksymalny przesuw
[mm]
1 B2W 80/1S ±40 B2W 100SL/1S ±50 B2W 150/1S ±75
2 B2W 80/2S ±80 B2W 100SL/2S ±100 B2W 150/2S ±150
3 B2W 80/3S ±120 B2W 100SL/3S ±150 B2W 150/3S ±225
4 B2W 80/4S ±160 B2W 100SL/4S ±200 B2W 150/4S ±300
5 B2W 80/5S ±200 B2W 100SL/5S ±250 B2W 150/5S ±375
6 B2W 80/6S ±240 B2W 100SL/6S ±300 B2W 150/6S ±450
7 B2W 80/7S ±280 B2W 100SL/7S ±350 B2W 150/7S ±525
8 B2W 80/8S ±320 B2W 100SL/8S ±400 B2W 150/8S ±600
9 B2W 80/9S ±360 B2W 100SL/9S ±450 B2W 150/9S ±675
Trwałość

Czas użytkowania urządzeń dylatacyjnych sprawdza się podczas badania odporności na powtarzalne obciążenia dynamiczne. Urządzenia oferowane przez B2 spełniają wymagania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, które są bardziej restrykcyjne niż te zawarte w ETAG 032 (część 4, 6 i 8). Trwałość urządzeń dylatacyjnych firmy B2 przyjmuje się na 50 lat. Tym samym spełniają one wymagany przepisami okres użytkowalności wynoszący co najmniej 20 lat.

Dane techniczne

 

 

 

specyfikacja techniczna

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0219 

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0225

zamierzone stosowanie

urządzenia dylatacyjne B2W typu 80 i 100 są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym:

  • w obiektach mostowych o konstrukcji stalowej, zespolonej, żelbetowej lub sprężonej,
  • na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem,
  • w drogowych obiektach mostowych usytuowanych w rejonach występowania szkód górniczych.
 

urządzenia dylatacyjne B2W typu 150 (z płytą zabezpieczającą) są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym:

  • w obiektach kolejowych i tramwajowych oraz w obiektach przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszych i rowerowego
zakresy przesuwów

B2W typ 80: od ±40 do ±360 mm

B2W typ 100: od ±50 do ±450 mm

B2W typ 150: od ±75 do ±675 mm

materiał profili dylatacyjnych S355J2
materiał nakładek wyciszających

S355JR (stal zwykła)

1.4301 lub 1.4571 (stal nierdzewna)

typ podparcia profili pośrednich mechanizm nożycowy
klasa odporności korozyjnej

C5 (EN ISO 12944-5:2019)

Wyposażenie

W przypadku urządzeń dylatacyjnych B2W typu 100 są one obowiązkowo wyposażone w mocowane w obrębie jezdni sinusoidalne nakładki wyciszające, wykonane ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Z kolei urządzenia B2W typu 150 posiadają w standardzie blachy maskujące, chroniące wkładkę dylatacyjną przed uszkodzeniem tłuczniem.

Na życzenie klienta urządzenia dylatacyjne B2W mogą być wyposażone w odwodnione wkładki uszczelniające. Woda odprowadzana jest wówczas przez zwulkanizowane z wkładkami sączki, połączone z systemem odwodnienia obiektu mostowego, dzięki czemu dylatacje mostowe modułowe są niezwykle skutecznym rozwiązaniem pozwalającym na prawidłowe odwodnienie.

UWAGA: zastosowanie odwadnianych wkładek dylatacyjnych wymaga regularnych przeglądów i czyszczenia. Niedrożność sączków może doprowadzić do zatrzymania wody w poziomie jezdni i utraty gwarancji producenta.

Dodatkowo urządzenie modułowe może zawierać membranę wyciszającą, montowaną w szczelinie dylatacyjnej pod poziomem jezdni. Membrana powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pod konstrukcją przęsła, spowodowanego przejeżdżającymi przez urządzenie dylatacyjne pojazdami.

Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia stref chodnikowych i gzymsów blachami aluminiowymi lub nierdzewnymi. Z kolei dzięki zastosowaniu blach szalunkowych mocowanych do kątowników urządzenia dylatacyjnego ułatwione jest betonowanie wnęki dylatacyjnej.

Dokumenty


Modułowe urządzenia dylatacyjne firmy B2 posiadają Krajowe Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych nr 052 – UWB – 044/1 i 052 – UWB – 045/1 oraz Krajowe Oceny Techniczne nr IBDiM-KOT-2018/0219 i IBDiM-KOT-2018/0225 wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami2  urządzeniom dylatacyjnym towarzyszy znak budowlany B oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, które są udostępniane odbiorcy najpóźniej w dniu dostawy.

Oferta B2


Naszą ofertę przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie sugerujemy się katalogowymi rozwiązaniami. W B2 stawiamy na wysoką jakość oraz krótki termin produkcji. Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych poprzez dział Kontakt. Jeżeli interesują Państwa konkretne dylatacje modułowe mostowe tworzone pod Państwa indywidualne potrzeby, to trafili Państwo w najlepsze miejsce.

Dodatkowe informacje techniczne i prawne na temat urządzeń dylatacyjnych znajdują się w Bazie wiedzy.

Modułowe urządzenia dylatacyjne B2W - 1-min.JPG
Modułowe urządzenia dylatacyjne B2W - 2-min.jpg
Modułowe urządzenia dylatacyjne B2W - 3-min.jpg

1  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)
2  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.