Produkty

Palczaste urządzenia dylatacyjne B2P

Palczaste urządzenia dylatacyjne B2P


Przeznaczone są do stosowania pod wszystkimi kategoriami ruchu pojazdów (w tym KR7) i we wszystkich typach konstrukcji obiektów mostowych (stalowych, zespolonych, żelbetowych, sprężonych). Palczaste urządzenia dylatacyjne zapewniają wieloletnią trwałość przy najbardziej intensywnej eksploatacji. Charakteryzują się prostym schematem statycznym oraz łatwym montażem – mogą być instalowane w segmentach, dzięki czemu doskonale sprawdzają się podczas remontów obiektów mostowych, tj. przy wnękach dylatacyjnych niewielkich rozmiarów lub kiedy istnieje możliwość prowadzenia prac np. tylko na jednym pasie ruchu.

Palczaste urządzenia dylatacyjne są stosowane na drogach szybkiego ruchu, gdzie występują duże obciążenia dynamiczne oraz na terenach, gdzie ochrona przed hałasem ma szczególne znaczenie. Palczaste urządzenia B2P wykazują się bowiem najlepszymi właściwościami tłumienia hałasu generowanego przez przejeżdżające pojazdy. Te oraz inne powody sprawiają, że dylatacja palczasta wybierana jest coraz częściej, zarówno w trakcie budowy nowych mostów, jak i modernizacji obecnie istniejących. Co więcej, urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych są rozwiązaniem, które pozwala zapobiegać wpływowi zjawisk termicznych na prawidłowe działanie mostu, dzięki czemu zostaje on w nienaruszonym stanie niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz.

powrót
Budowa

Jak zbudowane są urządzenia dylatacyjne?

Palczaste urządzenia dylatacyjne B2P składa się z płyt stalowych, mocowanych po obu stronach wnęki dylatacyjnej. Z każdej płyty wyprowadzone są naprzemianległe, wspornikowe palczaste elementy stalowe, zakrywające szczelinę dylatacyjną. Mocowanie płyt stalowych odbywa się za pomocą kotew sprężanych. Dzięki swojej prostej budowie, bloki urządzenia palczastego mogą być transportowane na paletach oraz montowane z osobna, przez co nie wymaga to konieczności stosowania ponadgabarytowego transportu i sprzętu o dużym udźwigu.

Odwodnienie palczastego urządzenia dylatacyjnego B2P zapewnia montowany w szczelinie dylatacyjny fartuch, który poprzez rurę spustową połączony jest z systemem odwodnienia obiektu. W ten sposób dylatacja mostowa pozwala na odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji deszczowej.

Przesuwy


Palczaste urządzenia dylatacyjne zalecane są dla obiektów, w których obliczeniowe przemieszczenie krawędzi szczeliny dylatacyjnej wynosi do 800 mm. Urządzenia B2P zapewniają przesuw od ±80 do ±400 mm.

 

 


Oznaczenie

Maksymalny przesuw

[mm]

B2P 160

±80

B2P 180

±90

B2P 200

±100

B2P 250

±125

B2P 300

±150

B2P 350

±175

B2P 400

±200

B2P 450

±225

B2P 500

±250

B2P 550

±275

B2P 600

±300

B2P 650

±325

B2P 700

±350

B2P 750

±375

B2P 800

±400

 

 

Trwałość

Czas użytkowania urządzeń dylatacyjnych sprawdza się podczas badania odporności na powtarzalne obciążenia dynamiczne. Urządzenia oferowane przez B2 spełniają wymagania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, które są bardziej restrykcyjne niż te zawarte w ETAG 032 (część 4, 6 i 8). Trwałość urządzeń dylatacyjnych firmy B2 przyjmuje się na 50 lat. Tym samym spełniają one wymagany przepisami 1 okres użytkowalności wynoszący co najmniej 20 lat.

Dane techniczne

 

 

 

 

specyfikacja techniczna

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2021/0726 

zamierzone stosowanie

Urządzenia dylatacyjne B2P są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w obiektach mostowych o konstrukcji stalowej, zespolonej, żelbetowej lub sprężonej, w tym w drogowych obiektach mostowych przy wszystkich kategoriach obciążenia ruchem

zakresy przesuwów

od ±80 do ±400 mm

materiał konstrukcyjny

S355J2

klasa odporności korozyjnej

C5 (EN ISO 12944-5:2019)

 

Wyposażenie


Urządzenia dylatacyjne B2P wyposażone są w strefach chodnikowych w blachy maskujące, zapewniające bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego. Co więcej, ze względu na różne rodzaje dylatacji mostowych, możliwe jest ich odpowiednie dopasowanie do konkretnych rodzajów konstrukcji.

Rodzaje dylatacji mostowych

Ze względu na poszczególne wymagania dotyczące tego, jak wykonane powinny zostać dylatacje drogowe, w naszej ofercie znajdują się różne rozwiązania. Zalicza się do nich między innymi urządzenia dylatacyjne B2W, B2N i B2P. Każda z nich różni się od siebie rodzajem zastosowania, dlatego przed wyborem poszczególnej dylatacji, konieczne jest upewnienie się, że wybrany został produkt spełniający zamierzone stosowanie. Jest to niezwykle ważne, w szczególności przez to, że poszczególne rodzaje dylatacji mostowych spełniają normy przystosowane do montażu w konstrukcjach o różnej długości.

Dokumenty


Palczaste urządzenia dylatacyjne firmy B2 posiadają Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 052 – UWB – 087 oraz Krajową Ocenę Techniczną nr IBDiM-KOT-2021/0726 wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami2 urządzeniom dylatacyjnym towarzyszy znak budowlany B oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, które są udostępniane odbiorcy najpóźniej w dniu dostawy.

Oferta B2

Naszą ofertę przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta, dlatego nie sugerujemy się katalogowymi rozwiązaniami. W B2 stawiamy na wysoką jakość oraz krótki termin produkcji. Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych poprzez dział Kontakt

Dodatkowe informacje techniczne i prawne na temat urządzeń dylatacyjnych znajdują się w Bazie wiedzy.
 

Palczaste urządzenia dylatacyjne B2P - 1.jfif
Palczaste urządzenia dylatacyjne B2P - 2.jpg
Palczaste urządzenia dylatacyjne B2P - 4.jpg
Palczaste urządzenia dylatacyjne B2P - 5.jpg

1  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)
2  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 

banner
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.